จุดจองห้องค้นคว้า

จุดจองห้องค้นคว้า ตั้งอยู่บนชั้น 3 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถจองห้องค้นคว้าผ่านตู้ลงทะเบียนนี้ได้ด้วยตนเอง

จุดที่ให้บริการ

  • ชั้น 3

ภาพถ่าย

Skip to content