จุดยืมหนังสืออัตโนมัติ

เครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติ (SelfCheck Station) ตั้งอยู่บนชั้น 2 และ 3 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถทำการยืมหนังสือด้วยตนเองได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่แสดงไว้ที่ตัวเครื่อง

จุดที่ให้บริการ

  • ชั้น 2
  • ชั้น 3

ภาพถ่าย

Skip to content