มุมขบวนการเสรีไทย

มุมขบวนการเสรีไทย ตั้งอยู่บนชั้น 2 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร เป็นพื้นที่แสดงข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ของขบวนการเสรีไทย ซึ่งเป็นขบวนการใต้ดินที่ดำเนินการเพื่อต่อต้านการรุกรานของกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคงไว้ซึ่งเอกราชและอธิปไตยของประเทศไทย

จุดที่ให้บริการ

  • ชั้น 2

ภาพถ่าย

Skip to content