มุมหนังสือราชวงศ์จักรี

มุมหนังสือราชวงศ์จักรี ตั้งอยู่บนชั้น 2 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร พื้นที่นี้จัดแสดงหนังสือที่ประพันธ์โดยสมาชิกของราชวงศ์จักรี รวมถึงหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการปกครองที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และราชวงศ์จักรี

 

จุดที่ให้บริการ

  • ชั้น 2

ภาพถ่าย

Skip to content