แนะนำบทความอาจารย์นิด้า


📌Opac : https://shorturl.asia/Won7m


📌Fulltext:  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1029313221000440?fbclid=IwAR0mgVILCUFUhk0Umic7UA10Wjn0zIvp88C2JncJQKoUba93ZcpbaO9jhV8

Skip to content