หนังสือใหม่ มุมหนังสืออาจารย์นิด้า ขอนำเสนอหนังสือของ รศ.ดร.อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์


หนังสือใหม่ มุมหนังสืออาจารย์นิด้า ขอนำเสนอหนังสือของ รศ.ดร.อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์


เรื่อง เศรษฐกิจทางทะเลและชายฝั่งของไทย


(Thailand’s Coastal and Ocean Economy)Call number: HD 9466 .T52 อ44 2566


สแกน QR Code เพื่อเข้าลิ้งค์ Request หนังสือ หรือ link https://shorturl.asia/xtT4B


สามารถดูสารบัญ (ผ่าน VPN) ได้ที่ http://library1.nida.ac.th/book_tha_content/2308Aug/216019co.pdf


หรืออ่านเนื้อหา 10 หน้าแรก ได้ที่ http://library1.nida.ac.th/book_tha_page/2308Aug/216019p01-10.pdfสามารถหยิบตัวเล่มได้ที่ ชั้น 2 มุมหนังสืออาจารย์นิด้า หอสมุดสุขุม นวพันธ์ อาคารบุญชนะ อัตถากร


#NIDALibrary #หนังสืออาจารย์นิด้า หรือ ซื้อได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 2

 

Skip to content