คลังปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มี Facebook กลุ่มถาม-ตอบ ในการค้นคว้าวิทยานิพนธ์คลังปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มี Facebook กลุ่มถาม-ตอบ เพื่อแนะนำการค้นคว้าวิทยานิพนธ์นิด้าและข่าวสารของห้องสมุด เหมาะมากๆสำหรับผู้ที่กำลังทำวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยที่ต้องการดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ต่างๆของนิด้า เรามีบรรณารักษ์ที่เชี่ยวชาญคอยให้บริการตอบคำถามอยู่นะคะ สแกน QR Code เพื่อเข้าร่วมกลุ่มได้เลยค่ะ

เว็บไซต์ : https://repository.nida.ac.th/home
เพจ : คลังปัญญา นิด้า https://www.facebook.com/NIDAWisdomRepository

Skip to content