ภาพกิจกรรม: ชาวบรรณสารร่วมใจกันบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือชาวเนปาล NIDA For Nepal

ชาวบรรณสารร่วมใจกันบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือชาวเนปาล NIDA For Nepal โดยมีเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานสื่อสารองค์การมารับบริจาค และยังมีน้องนักศึกษา มาร้องเพลงเพราะๆให้พี่ๆฟังกันอีกด้วย ขอบคุณนะคะ เอาบุญมาให้ถึงที่เลย


<iframe src="https://library.nida.ac.th/custom_functions/embed_photo_gallery/?id=5608" width="100%" height="500"></iframe>

Skip to content