การมาห้องสมุดนิด้า (ทดสอบ)

Travel by car infomation

1. Come to Ramkhamhaeng Road. Through the intersection of Lamalee. The third horse. Turn left into Sri Burapha Road. Turn left at NIDA intersection. Institute on the left.

2. Come to Ladprao Road. Through the Bangkapi market The Road to Seri Thai To NIDA intersection Institute on the right.

3. Come to Ramintra Road. Turn right at Navamin or Serithai Road to Bang Kapi via NIDA intersection. Institute on the left.

Travel by bus

รถประจำทาง ขสมก. หมายเลข 36ก, 44, 60, 71, 134 ก, 151, ปอ. 60, ปอ. 501, ปอ. 519

รถเมโทรบัส หมายเลข ปอ.พ.3

รถมินิบัส หมายเลข 27

Travel by boat

คลองแสนแสบ โดยขึ้นที่ท่าวัดศรีบุญเรือง

Skip to content