Marketing Technology Trend 2021 : พลิกโลกการตลาดด้วยมาร์เทค

แบรนด์ที่ดีต้องรู้ลึก รู้จัก รู้ใจ และรู้ทันลูกค้ายิ่งกว่าใคร! หนังสือเล่มนี้ได้รีวิวอย่างเจาะลึก Marketing Technology (MarTech) Tools ที่ Brand ทั่วโลกไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ต่างบูรณาการใช้ MarTech เพื่อมองทะลุพฤติกรรมดิจิทัลของผู้คน แล้วนำ Insight มาระเบิดยอดขาย และหากคุณคิดว่า “Omni-channel Personalization is the Future of Marketing” แล้วละก็ หนังสือเล่มนี้จะเฉลยให้รู้ว่า คุณจะต้องทำอย่างไร พร้อมติดอาวุธให้ครบมือด้วย MarTech ที่ทันสมัย ครบทุกด้าน! ประกอบไปด้วย Marketing Technology Landscape การเติบโตของ MarTech จากอดีตถึงปัจจุบัน ประโยชน์ของ MarTech เสริมเขี้ยวเล็บให้ Digital Marketer รีวิวเจาะลึกให้ถึงแก่น Marketing Technology Tools การเขียนชุดเครื่องมือมาร์เทค (MarTech Stacks) ออกมาเป็นแผนภาพ MarTech 360 Frameworks & Decision Making Checklist

Citation:
จิตติพงศ์ เลิศประดิษฐ์. (2564). Marketing Technology Trend 2021 พลิกโลกการตลาดด้วยมาร์เทค. นนทบุรี: ไอดีซี.

NIDA Library Newsletter, Vol. 11 Iss. 3 (May-Jun 2021)

Skip to content