คู่มือการคิดเชิงออกแบบ = The design thinking playbook: mindful digital transformation of teams, products, services, businesses and ecosystems

เมื่อเราเข้าสู่ยุคที่ต้องขยันสร้างสรรค์อะไรใหม่ ๆ อยู่เสมอ การหาแนวคิดและกระบวนการสร้างสรรค์ที่ดีจึงเป็นโจทย์สำคัญ เพราะถ้าทำกันแบบผิด ๆ ถูก ๆ ก็อาจจะได้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีใครต้องการ บริการที่ไม่ได้เรื่อง และปัญหาตามมาอีกมากมาย “Design Thinking (การคิดเชิงออกแบบ)” เป็นหนึ่งในกระบวนการที่ถูกพูดถึงเยอะมากในปัจจุบันและได้รับการยอมรับในสถาบันชั้นนำทั่วโลกเพื่อใช้ในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งแม้จะมีขั้นตอนต่างกันไปบ้างในแต่ละสำนัก แต่เนื้อแท้ของทุกสำนักก็ล้วนมุ่งไปสู่การค้นพบปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หนังสือ “The Design Thinking Playbook” หรือ “คู่มือการคิดเชิงออกแบบ” เล่มนี้ เป็นหนังสือที่รวบรวมและสรุป Design Thinking ที่ใช้กัน แล้วมาอธิบายอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ไม่ว่าจะเป็นที่มาที่ไป, ความสำคัญ, ข้อผิดพลาดที่มักจะพบ, เทคนิคต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในขั้นตอนการทำ Design Thinking ไม่ว่าจะเป็น การหา Persona, การระบุปัญหา, การสัมภาษณ์, การพัฒนาไอเดีย, การพัฒนาตัวต้นแบบ ฯลฯ เหมาะสำหรับองค์กรในยุคนี้ที่ต้องการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ด้วยรูปแบบของหนังสือและแนวคิดต่าง ๆ ในเล่มที่ถูกย่อยและนำเสนอให้เข้าใจง่ายที่สุด

Citation:
ไมเคิล ลูว์ริก, แพทริก ลิงก์, และลาร์รี ไลเฟอร์. (2563). คู่มือการคิดเชิงออกแบบ = The design thinking playbook: mindful digital transformation of teams, products, services, businesses and ecosystems. แปลโดย วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

NIDA Library Newsletter, Vol. 11 Iss. 4 (Jul-Aug 2021)

Skip to content