แนะนำ Gale eBooks ค้นได้ทุกที่ทุกเวลา


ค้นได้ทุกที่ ทุกเวลากับ Gale eBooks

พบกับรายการหนังสือกว่า 100+รายการ พร้อมเทคโนโลยีอันทันสมัย เช่น การแปลเป็นภาษาไทย , การอ่านออกเสียงให้ฟัง, การออกบรรณานุกรมอัตโนมัติ, การส่งเนื้อหาไปเก็บยังระบบ Cloud เพื่อ sync ข้อมูลได้บนอุปกรณ์ต่างๆ

Skip to content