ขอเชิญทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งในการให้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาของเรา โดยขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี 2565 พร้อมร่วมลุ้นรางวัลท้ายแบบสำรวจ

 


สำนักบรรณสารการพัฒนา ขอเชิญทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งในการให้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาของเรา
โดยขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี 2565
พร้อมร่วมลุ้นรางวัลท้ายแบบสำรวจ (incoming call)
คลิกทำแบบสอบถาม

https://forms.office.com/r/iA9xGQZKwB   หรือ Scan QR Code
🗓️ตั้งแต่บัดนี้ – 15  มกราคม 2566

“ทุกความเห็นของท่าน มีความหมาย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงบริการของห้องสมุด” 🙏

การประกาศผลวันที่ 16 มกราคม 2566
ทาง www.facebook.com/NIDALibrary
*คัดเลือกจากการสุ่มรายชื่อผู้ร่วมสนุก

Skip to content