ภาพกิจกรรม: คณะจาก Mingde College of Guizhou Univrsity ประเทศจีนเยี่ยมชม

<iframe src="https://library.nida.ac.th/custom_functions/embed_photo_gallery/?id=5626" width="100%" height="500"></iframe>

Skip to content