ภาพกิจกรรม: โครงการชวนน้องเยี่ยมชมห้องสมุดปีที่3

โครงการชวนน้องเยี่ยมชมห้องสมุดปีที่3 ได้รับเกียรติจากน้องๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 9 จำนวน 50 คน จากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ มาร่วมโครงการ ชวนน้…องเยี่ยมชมห้องสมุด ชมทั้งหมด 3 ที่ด้วยกัน ได้แก่ ห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ พิพิธภัณฑ์นิด้า และ หอสมุดสุขุม นวพันธ์ ถือได้ว่าเป็นโรงเรียนแรกของปีเลยค่ะ
 

<iframe src="https://library.nida.ac.th/custom_functions/embed_photo_gallery/?id=5606" width="100%" height="500"></iframe>

Skip to content