ภาพกิจกรรม: OIA นำคณะผู้บริหารจาก University of Economics in Bratislava สาธารณรัฐสโลวัก เดินทางมาพบปะกับผู้บริหารสถาบันและเยี่ยมชมหอสมุดสุขุม นวพันธ์

<iframe src="https://library.nida.ac.th/custom_functions/embed_photo_gallery/?id=5610" width="100%" height="500"></iframe>

Skip to content