ภาพกิจกรรม: โครงการชวนน้องเยี่มยชมห้องสมุดปีที่ 3 โดยปีนี้ทีมงานจัดเป็นกิจกรรม Walk Rally ให้น้องๆตะลุยฐานต่าง ๆ

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558
น้องๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 มาร่วมโครงการชวนน้องเยี่มยชมห้องสมุดปีที่ 3 โดยปีนี้ทีมงานจัดเป็นกิจกรรม Walk Rally ให้น้องๆตะลุยฐานต่าง ๆ


<iframe src="https://library.nida.ac.th/custom_functions/embed_photo_gallery/?id=5611" width="100%" height="500"></iframe>

Skip to content