ภาพกิจกรรม: ดร.สุเทพ ทองงาม ผอ.สำนักบรรณสารการพัฒนาต้อนรับพล.ต.ต.มโนขตันตระเธียรและคณะจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด

<iframe src="https://library.nida.ac.th/custom_functions/embed_photo_gallery/?id=5614" width="100%" height="500"></iframe>

Skip to content