ภาพบรรยากาศการอบรมการใช้งานระบบ i-Thesis ในวันที่ 31 มกราคม 2566

<iframe src="https://library.nida.ac.th/custom_functions/embed_photo_gallery/?id=20055" width="100%" height="500"></iframe>

Skip to content