ภาพกิจกรรม “ห้องเรียนวัยเก๋า สื่อรักด้วยภาพ” สอนวัยเก๋าแต่งภาพด้วย Application บนมือถือ

<iframe src="https://library.nida.ac.th/custom_functions/embed_photo_gallery/?id=21035" width="100%" height="500"></iframe>

Skip to content