ภาพกิจกรรมเยี่ยมชมห้องสมุด : สำนักวิจัยพาผู้ทรงคุณวุฒิเข้าเยี่ยมชมเนื่องในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566

<iframe src="https://library.nida.ac.th/custom_functions/embed_photo_gallery/?id=21077" width="100%" height="500"></iframe>

Skip to content