กระดานประกาศข้อมูลดิจิทัล

Digital Information Notice Board จัดแสดงข้อมูลของสถาบัน โดยแสดงผลผ่านจอภาพแบบสัมผัส (Touch screen) ขนาด 52 นิ้ว สำหรับการเรียกใช้เมนูต่างๆ 1 จอภาพ และอีก 3 จอภาพสำหรับการแสดงผล ซึ่งทั้งสามจอภาพจะแสดงภาพต่อเนื่องกัน ตัวอย่างข้อมูลที่จัดแสดง ได้แก่ ข้อมูลแผนผังของสถาบันและห้องสมุด กฎระเบียบของสถาบันและห้องสมุด ข้อมูลงานวิจัย ข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น มีให้บริการที่ชั้น 2

จุดที่ให้บริการ

  • ชั้น 2

ภาพถ่าย

Skip to content