แนะนำฐานข้อมูลทดลองใช้ Statistaแนะนำฐานข้อมูลทดลองใช้ Statistaฐานข้อมูลสถิติและบทวิเคราะห์สถิติของอุตสาหกรรมที่ใช้เพื่อสนับสนุนการวิจัยและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ให้ข้อมูลเชิงลึกด้านพฤติกรรมผู้บริโภค ศึกษาแนวโน้มของตลาดและอุตสาหกรรม ขนาดตลาด เพื่อเข้าใจในแนวทางการแข่งขันในตลาด ข้อมูลภาพรวม การคาดการณ์ แนวโน้ม และการวิเคราะห์ในมิติและหัวข้อต่างๆ โดยรวบรวมจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้กว่า 22,500 แหล่ง จากมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก นำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ สถิติตัวเลข กราฟ หรืออินโฟกราฟิกเพื่อให้เข้าใจได้ง่าย สามารถดาวน์โหลดข้อมูลทั้งในรูป PDF, Excel, PNG และ Powerpoint เพื่อความสะดวกในการนำไปใช้งานระยะเวลาการทดลองใช้ 13 กุมภาพันธ์ 2566 – 17 เมษายน 2566

ลิงก์เข้าใช้งาน : bit.ly/3YFlYdk


หากอยู่นอกสถาบันเข้าใช้งานผ่านเครือข่าย VPNคู่มือการติดตั้ง VPN https://itc.nida.ac.th/home/staff/ssl-vpn-2

Skip to content