ลงทะเบียนอบรมฐานข้อมูล CEICขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมการใช้ฐานข้อมูล CEIC
ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. Online ทาง MS Team และ Onsite


ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ – 1 กุมภาพันธ์ 2566 สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.office.com/r/UmL1VRsGN4


Skip to content