มาร่วมโหวตหนังสือที่คุณชื่นชอบเข้าห้องสมดุกัน กิจกรรม Booklist Lover @NIDA Library : November 2023 อยากได้เล่มไหน ห้องสมุดจัดให้


โหวตได้ที่ลิงก์ : https://forms.gle/pBZvUPNB1WjWcXjB9


 

Skip to content