ภาพกิจกรรมชวนน้องมานิด้ามิวเซียม นักเรียนผู้พิการทางสายตาและคณะครูจากโรงเรียนศรีอยุธยาฯ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์นิด้า   เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557

 

 

    

ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารการพัฒนากล่าวเปิดงาน

 

 

นักเรียนเข้าเยี่ยมชมภายในพิพิธภัณฑ์

 

คุณประสิทธิ์ โสมนัส นักศึกษาปริญญาเอก คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม บรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน