ข่าวประชาสัมพันธ์

 [11/12/2014]  ขออภัยในความไม่สะดวก ระบบยืม - คืน /ยืมต่อ/และสืบค้นหนังสือไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว  

 [9/12/2014]  ห้องสมุดปิดเวลา 18.00 น.ในวันที่ 9 ธันวาคม 2557 และระบบอินเตอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ ตามรายละเอียดดังนี้ 

 [01/12/2014]  ห้องสมุดงดให้บริการเคาน์เตอร์ยืม - คืนและบริการสารสนเทศ 2 ธันวาคม 2557  

 [17/11/2014]  ห้องสมุดปิด วันจันทร์ที่ 24 - อังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 

 [16/10/2014]  ปิดปรับปรุงระบบเครือข่ายของห้องสมุด 16 ตุลาคม 2557 13.00-16.00 น.   

 [14/10/2014] พฤหัสบดีที่ 16 ต.ค. 2557 งดบริการยืม-คืน และบริการสารสนเทศ เวลา 10.00 - 12.00 น.

 [07/10/2014]  Turnitin ปิดระบบเพื่อปรับปรุงในวันเสาร์ ที่ 10 ตุลาคม 2557    

 [03/06/2014]  วิธีการบันทึกเอกสารงาน Microsoft Word เป็น PDF/A  

 << อ่านข่าวทั้งหมด >>

สายตรงผู้อำนวยการ

Library hours

วันจันทร์ - ศุกร์      ๘.๐๐ - ๑๙.๓๐ น.

วันเสาร์ - อาทิตย์  ๘.๓๐ - ๒๑.๐๐ น.    

วันหยุดชดเชย     ๘.๓๐ - ๒๑.๐๐ น.   

HOT LINE

hotline1

**เหมาะสำหรับทุกเว็บบราวเซอร์ และ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป**