การอบรมการใช้ฐานข้อมูล ปี 2564 

ACM  Digital Library  2020                  

                  Brochure

                  PowerPoint

 

ACS  Journals  2020                 

                  Brochure

                  PowerPoint

             

Emerald Insight 2018

                  PowerPoint

 

IEL  2020                

                  Brochure

                  PowerPoint
 

  Lexis 2020          

                  Brochure

                             

 PQDT  Global  2020                  

                 Brochure

                 PowerPoint

               

 

SpringerLink  2020                  

                Brochure

                PowerPoint

               

 

Web  of  Science  2020                  

                 Brochure

                 PowerPoint