เฉลยคำตอบ ปรนัย"กิจกรรมตอบปัญหาวิชาการ พลิกฟื้นคืนประวัติศาสตร์ ขบวนการเสรีไทย"