โปรแกรม EndNote X9

 

ขั้นตอนการติดตั้ง EndNote X9 (How to install EndNoteX9)
 
1.กรอกแบบฟอร์ม เพื่อขอรหัสผ่านการใช้งานโปรแกรม EndNoteX9 (Fill in the form to request a password before downloading Endnote X9)
 
(***หลังจากกรอกแบบฟอร์มแล้ว ท่านจะได้รับรหัสผ่านในทันที***)
(After filling out the form you will receive a password immediately.)
 

2.คลิก  Download EndNote x9.zip หรือ Download EndNote x9.rar สำหรับ Windows (ในการ Download ต้องใช้เครือข่ายของสถาบันเท่านั้น ถ้านอกเครือข่ายของสถาบันต้อง VPN (ดูรายละเอียด VPN))
 
(Click Download EndNoteX9 For Windows (Downloading is available on NIDA network or via VPN (Off Campus))) (VPN Detail)
 
 
  **คลิก Download For Mac Installer สำหรับ Mac (ในการ Download ต้องใช้เครือข่ายของสถาบันเท่านั้น  VPN (ดูรายละเอียด VPN))
 
3 เมื่อ Download แล้วจะได้ไฟล์ EndNote X9NIDA.zip (When a download is completed, you will get EndNote X9NIDA.zip file)
 
4 จากนั้น คลิกขวาที่ ไฟล์ EndNoteX9NIDA.zip  หรือ  EndNoteX9NIDA.rar แล้วเลือก Extract To...(กรณีที่ไม่มีโปรแกรม winzip สามารถดาวโหลดที่นี่ Download)
 
(Then click right on EndNoteX9NIDA.zip and then select extract file..(In case you don't have Winzip program, you can click download here))
 
5. โปรแกรมจะขึ้นให้ใส่ password (การขอ Password ให้กรอกแบบฟอร์ม เพื่อขอใช้งานโปรแกรม EndNote X9 ซึ่งห้องสมุดจะส่ง Password ให้ที่ email ของสถาบันที่แจ้งไว้) (Enter the password you received from your request.)
 
6. จากนั้นเลือกพื้นทีจัดเก็บไฟล์ แล้วกด ok (Select the location to save file and click OK.)
 
7. จะได้ไฟล์ 2 ไฟล์ คือ ENX9Inst.exe และ license.dat (You will get 2 files: ENX9Inst.exe and license.dat)
 
8. ให้เลือก ENX9Inst.exe แล้วดับเบิ้ลคลิกเพื่อติดตั้งโปรแกรม (Select ENX9Inst.exe then double click to install.)

***Site License นี้เป็นของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาจารย์ นิสิต และบุคลากรมีสิทธิ์ในการใช้โปรแกรม ไม่อนุญาตให้ทำสำเนาหรือทำซ้ำให้บุคคลภายนอก เนื่องจาก License นี้ใช้ได้ภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้น ***

(The software must not be "Copied or downloaded on to any non-eligible user's personal system for personal use" and

The Software may be used only while the user is an eligible member of NIDA.)
 

***สอบถามรายละเอียดการติดตั้งโปรแกรม EndNote ได้ที่ เคาน์เตอร์บริการสารสนเทศ ชั้น 2 หอสมุดสุขุมฯ โทร. 02 727-3737