ที่อยู่ :   อาคารบุญชนะ  อัตถากร สถาบันบัณฑิตพัมนบริหารศาสตร์ ๑๑๘ ถนนเสรีไทย เขตบางกะปิ กทม. ๑๐๒๔๐
    โทรศัพท์ :   (+662) 727 - 3737,(+622)727-3743
    โทรสาร   :    02 375 9026
     อีเมล์      :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     ข้อมูลการโอนเงินผ่านธนาคาร :  
                     บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
                     บัญชีเลขที่  944-026086-8
                     ชื่อบัญชี นางเสาวลักษณ์  ปัญญาภาส  และ นางภาวณา  เขมะรัตน์ และน.ส.อัญชลี  แสงชัยสุริยา
                     เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาส่งหลักฐานหรือติดต่อมายังข้อมูลกการติดต่อข้างบน

 

 
 

 

 

การเดินทาง ท่านสามารถเดินทางมานิด้าได้โดยสะดวกในหลายเส้นทาง

เดินทางโดยรถยนต์
1. มาทางถนนรามคำแหง ผ่านสี่แยกลำสาลี ถึงสามแยกบ้านม้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีบูรพา จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือ
2. มาทางถนนลาดพร้าว ผ่านตลาดบางกะปิ เข้าถนนเสรีไทย ถึงสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางขวามือ
3. มาทางถนนรามอินทรา เลี้ยวเข้าถนนนวมินทร์ หรือเสรีไทย มาทางบางกะปิ ผ่านสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือ
 
ดินทางโดยรถประจำทาง
รถประจำทาง ขสมก. หมายเลข 36ก, 44, 60, 71, 134 ก, 151, ปอ. 60, ปอ. 501, ปอ. 519
รถเมโทรบัส หมายเลข ปอ.พ.3
รถมินิบัส หมายเลข 27
 
เดินทางโดยทางเรือ
คลองแสนแสบ โดยขึ้นที่ท่าวัดศรีบุญเรือง

 

สถานที่ตั้งต่างๆภายในสถาบัน