ภาพกิจกรรม - นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เยีย่มชมห้องสมุด

เมื่อวันที่ 18 พ.ย.57 นักศึกษาชั้นปีที่ 2ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เยีย่มชมหอสมุดสุขุม นวพันธ์ และพิพิธภัณฑ์นิด้า

RSS
pic002
pic002
Detail Download Comment Image
pic002
pic002
Detail Download Comment Image
pic002
pic002
Detail Download Comment Image
 

 Comments

 
 
Powered by Phoca Gallery