การติดตั้งและดาวน์โหลด โปรแกรม EndNote (Downloading and Installing EndNote )
*ดาวน์โหลดโดยผ่าน VPN (VPN before download)*

 
(Downloading and Installing EndNote X9)
*ใช้งานได้กับรายการอ้างอิงภาษาไทยและอังกฤษ*
(Downloading and Installing EndNote 20)

ความเข้ากันได้และความต้องการของระบบ (Compatibility and System Requirements)

*ใช้งานได้กับรายการอ้างอิงภาษาอังกฤษเท่านั้น*
*ไม่รองรับการแสดงผลภาษาไทย*