รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง

 

 

เปิดรับสมัครพนักงานสถาบัน สังกัดสำนักบรรณสารการพัฒนา
 

1.ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 21,000 บาท วุฒิปริญญาตรี 

2.ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 16,100 บาท วุฒิ ปวส. 

***รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 สิงหาคม 2562 สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://personnel.nida.ac.th/สมัครสายสนับสนุน/สมัครออนไลน์ที่นี่ หรือ job.nida.ac.th สอบถามเพิ่มเติม 02 727 3405 / 02 727 3580 ในวันและเวลาราชการ***