ภาพกิจกรรม - มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์

ผศ.ดร.สุเทพ ทองงาม ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารการพัฒนา มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน เนื่องในโอกาสได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์

RSS
pic003
pic003
Detail Download Comment Image
 

 Comments

 
 
Powered by Phoca Gallery